'Leiderschap is anderen inspireren door zelf het voorbeeld te zijn'.

Vanuit de UBUNTU-gedachte: 'ik ben omdat wij zijn", steun ik de volgende goede doelen:

Wat anderen over mij zeggen

Klanten typeren mij als betrokken, authentiek, creatief en straight. Dit zijn ook belangrijke kernwaarden die ik wil naleven. Ik ben een onafhankelijk denker die uitgaat van het creëren van mogelijkheden. Eerder groot dan klein denken, maar wel met realisme. Verbinden, samenwerken, inspireren en kennisdelen zijn voor mij belangrijke drijfveren. Mijn praktijkervaring van leidinggeven op verschillende niveaus, onderbouwd met bewezen theorieën van erkende leiderschapscoryfeeën zijn mijn bagage om anderen in leidinggevende posities te helpen.
Mijn passie
Organisaties en mensen die daarin werken op een hoger plan brengen, is naast mijn missie ook mijn passie. Ik geloof in de verbindende kracht van leiderschap. Na mijn management en HRM studies heb ik mij steeds verder verdiept in leiderschap, authenticiteit en spiritualiteit. Dit in mensen en organisaties te ontwikkelen is mijn belangrijkste drive. Hiervoor wil ik het beste halen uit mezelf en anderen. Geïnspireerd door de Ubuntu filosofie wil ik mijn verantwoordelijkheid nemen en een bijdrage leveren aan de maatschappij.  Meer leiderschap creëren in organisaties om mensen in hun kracht te zetten is mijn drijfveer.
Het is mijn passie anderen te inspireren om hun leiderschap en authenticiteit te ontwikkelen en in te zetten, voor zichzelf én hun omgeving!
Mijn werkervaring
Ik beschik over jarenlange leiderschapservaring in verschillende managementfuncties in zowel vaste dienst, projecten en door interim opdrachten. Sinds 2005 ben ik zelfstandig ondernemer in de rol van organisatie-adviseur, (interim) manager, trainer en personal coach. Daarnaast ben ik enkele jaren als docent verbonden geweest aan de Academie voor Mens en Arbeid (HRM) van de Saxion Hogescholen In al deze functies heb ik inmiddels 10.000+ uren ervaring opgebouwd in het werken met vele honderden mensen. Ik heb gewerkt in verschillende sectoren: zorg, overheid, onderwijs en bedrijfsleven. Hierdoor heb ik een brede kennis van organisaties en de mensen die er in werken. Mijn ervaringen breng ik telkens mee naar nieuwe opdrachtgevers. En ik ontmoet steeds weer nieuwe mensen met nieuwe inzichten en opvattingen. Zo ontstaat een voortdurend groeiend leerproces voor mijn opdrachtgevers en mijzelf. Mijn focus ligt op leiderschap, authenticiteit, verantwoordelijkheid en initiatief nemen, pro actief handelen, oplossingsgericht denken en werken.
Mijn opleiding
• Algemeen management • Organisatiekunde • Organisatie- en strategieontwikkeling • Oplossingsgericht managen / coachen • Resultaatgericht managen • Projectmanagement • Human Resource Management • Leiderschapstudies • Mediation • Communicatietechnieken • Persoonlijke effectiviteit    

Aanbevelingen

NIEUW!! Coaching persoonlijk statuut

Persoonlijk leiderschap door Stephen Covey. Leer hoe hij richting en regie geeft door het maken van je persoonlijke "mission statement".

Startbijeenkomst
Sessie 1
Sessie 2
Sessie 3
Sessie 4 en verder (optioneel)
Resultaat
Kosten
Startbijeenkomst
De startbijeenkomst bereidt jou voor op je persoonlijke traject. Je krijgt een aantal belangrijke theorieën over zelforganisatie, persoonlijk leiderschap en het persoonlijk statuut.

Deze aftrap doe je alleen of in een klein groepje tot 4 deelnemers (afhankelijk van drukte). Alle volgende sessies zijn individueel en persoonlijk en dus puur op de ontwikkeling van jouw kompas gericht. 

Je krijgt huiswerk mee ter voorbereiding op je eerste individuele sessie.

Sessie 1

Dit is je eerste individuele sessie. We gaan aan het werk met het huiswerk dat je hebt gedaan na de startbijeenkomst. In deze sessie van 2 uur onderzoeken we jouw belangrijkste drijfveren en waarden. Waar sta je voor, wie wil je zijn en hoe wil je zijn? We maken een start om je waarden om te zetten naar principes die je wilt nastreven in je leven. Principes zijn waarden waarvan het ondenkbaar is dat je ze niet nastreeft.

 

Sessie 2

In deze sessie maken we jouw principes nog scherper. Zodat ze niet alleen in je hoofd zitten, maar ook in je hart. Want daar schuilt uitendelijk je 'natuurlijke' kompas.

We maken een begin met het schrijven van je persoonlijk statuut. De eerste ruwe versie, waarmee je in het dagelijks leven aan de slag gaat. Je gaat onderzoeken of je je keuzes kunt baseren op jouw statuut. Is het lastig om bij je principes te blijven en zo ja, in welke situaties? Of vind je het juist makkelijk, nu je je richting hebt bepaald?

Sessie 3

In deze sessie bespreken we je ervaringen met het uitvoeren van de eerste versie van je persoonlijk statuut. Wat moet nog scherper of beter? Of heb je iets vergeten waar je nu achter gekomen bent? Misschien blijkt wel dat je iets belangrijk leek te vinden, maar bij nader inzien niet. In ieder geval gaan we in deze sessie je persoonlijk statuut nog verder uitwerken om nog dichter bij je gevoel (je natuurlijke kompas) te komen.

Sessie 4 en verder (optioneel)

Afhankelijk van hoever je bent en hoe vertrouwt je je voelt met jouw persoonlijk statuut kan het traject verlengd worden. Net zolang tot jij de innerlijke klik hebt met jouw statuut. Dat bepaal jij en daarom is dit vervolg optioneel. Voor de één is dat anders dan voor de ander. Jij bepaalt.

Resultaat

Aan het einde van jouw traject heb je:

  • een scherp inzicht in wie je bent
  • een concreet persoonlijk statuut waarin staat hoe je het leven vorm wilt geven
  • een persoonlijk kompas om de goede keuzes in jouw leven te maken
  • meer regie 
  • meer zelfvertrouwen
  • meer invloed op jouw resultaten
  • meer onafhankelijkheid
  • ...
  • en minder (last) van alles waar je nu tegenaan loopt
Kosten

De kosten voor de startbijeenkomst en de eerste 3 sessies (à 2 uren) bedragen € 695,-
Zakelijk exclusief BTW, particulier inclusief).
Elke vervolgsessie à 2 uren kost € 200,- Vervolgsessies zijn optioneel. Jij bepaalt!

BLOGS