Ubuntu is een levensfilosofie uit (Zuid) Afrika. Nelson Mandela en Desmond Tutu zijn waarschijnlijk de bekendste exponenten van deze filosofie in onze moderne tijd. Het is het geloof dat alle mensen op de wereld met elkaar verbonden (horen te) zijn. “Ik ben omdat wij zijn”, is een treffende vertaling. Ubuntu is hét voorbeeld van inclusie, een samenleving waarin ieder mens een rol of bijdrage heeft. Ieder mens doet er toe en heeft in relatie met anderen een betekenis. Zo kan de leverancier alleen leverancier zijn als hij klanten heeft. De docent is docent omdat er leerlingen zijn. En de leider bestaat bij de gratie van zijn volgelingen. In welke rol of positie wij ons in de maatschappij ook bevinden, wij zijn onderdeel van die maatschappij. We staan er niet boven, onder of buiten. Je zou zelfs kunnen stellen dat we zonder onze omgeving eigenlijk niét bestaan. Als leider dienen we ons te beseffen dat wij een verantwoordelijkheid hebben toebedeeld gekregen om de gemeenschappelijke omgeving te dienen. De leider is er voor de omgeving en niet andersom. Voor mijzelf betekent het omarmen van Ubuntu dat ik mijn potentieel wil inzetten om anderen hun potentieel te laten ontdekken of te laten bloeien. Ten behoeve van hun omgeving. In mijn werk met directeuren en managers probeer ik hun leiderschap (mede) te ontwikkelen ten behoeve van hun medewerkers en klanten.

Vanuit de Ubuntu gedachte steun ik de volgende goede doelen met een percentage van mijn omzet:

U, als mijn opdrachtgever, draagt hiermee een steentje bij. Dank daarvoor!