In de laatste jaren en zeker ook de komende decennia zijn er veel veranderingen in het vakgebied onderwijslogistiek. Nieuwe technologie en ICT maakt meer geintegreerde processen mogelijk, waardoor het standaardwerk, zoals we dat gewend waren, steeds meer verdwijnt. Van gescheiden functies gaan we naar meer geintegreerde functies.

Ook de klantbeleving maakt veranderingen noodzakelijk. Klanten worden individualistischer en veeleisender. Er wordt een grote mate van flexibiliteit gevraagd en verwacht.
Voor de medewerkers in de onderwijslogistiek blijft dit niet zonder gevolgen. Hun functies zullen inhoudelijk wijzigen, hun tools (software en ICT) zullen veranderen en ook hun verantwoordelijkheden, relaties met varierende stakeholders en persoonlijke competenties.

SIG Onderwijslogistiek heeft inmiddels een aantal algemene competenties benoemd: analysevaardigheden, netwerken, onderhandelen en omgaan met conflicten. Voor de roosteraar gaat het uiteraard om roosteren, maar daarnaast ook om het kunnen stellen van prioriteiten en een klantvriendelijke houding.

Om deze en ook andere persoonlijke kwaliteiten te ontwikkelen is het programma persoonlijke effectiviteit voor onderwijslogistiek samengesteld. Het programma is gericht op het ontwikkelen van de menskant van de functionaris. Hoe ga je om met veranderingen in je werk? En hoe zorg je ervoor deze veranderingen effectief te adapteren in je dagelijkse werken en denken?

Planning

Het programma bestaat uit 8 modules van een dagdeel en wordt binnen 3 maanden afgerond. Door de praktische aanpak van de onderwerpen en korte doorlooptijd hebben de deelnemers en de organisatie snel effect.
Didactische verantwoording: In de training wordt gebruik gemaakt van wereldwijd erkende theorieën. Er worden verschillende werkvormen toegepast: individuele opdrachten en toetsen, groepsopdrachten, oefeningen, discussievormen. Veel opdrachten zijn gerelateerd aan de eigen praktijk van de deelnemers.

Over de trainer

René Jager is een zeer ervaren adviseur, trainer en coach op het gebied van leiderschap en persoonlijke effectiviteit. Hij heeft in meer dan 10 jaar duizenden mensen individueel of in teamverband ontwikkeld. Als organisatie- en leiderschapsdeskundige is hij in staat om de belangen van organisatie en medewerker samen te brengen tot win-win oplossingen.

Meer info over hem kunt u vinden op:

www.renejager.com

Wat levert de training je op?

Privé:

 • je bent je bewust van je invloed en hoe je deze kunt aanwenden
 • je bent in staat om je standpunten beter overeind te houden in moeilijke gesprekken
 • je bent je bewust van je communicatiestijl en die van anderen, waardoor je betere gesprekken kunt voeren
 • je omgeving ervaart je als krachtiger en zelfbewuster
 • je haalt meer en betere resultaten, met minder inspanning en frustratie
 • je voelt je zelfverzekerder

Werk:

 • je bent in staat meer invloed op jouw omgeving te krijgen (ipv andersom)
 • je kunt hoofd- en bijzaken beter scheiden en daarin betere keuzes maken
 • je leert je agenda beter in grip te houden
 • je kunt duidelijker en doelgerichter communiceren
 • je resultaten worden beter (zichtbaar)
 • je omgeving ervaart je als daadkrachtig en betrouwbaar

Module 1: Communicatie (1)

Wat maakt communicatie zo lastig?
Je leert in deze module je eigen communicatiestijl en die van anderen. Je oefent om in verschillende situaties contact te maken met de verschillende stijlen. We maken hierbij gebruik van het CAPS model van Merrill/Reid.

Verder gaan we in deze module aan de slag met feedback. Waarom is goede feedback zo belangrijk en hoe pas je het toe?

Module 2: Communicatie (2)

We komen in deze module kort terug op je ervaringen n.a.v. de vorige module.
Daarna werken we verder aan het verbeteren van je communicatie door conflicthantering, RET en assertiviteit.

Module 3: Pro activiteit

We komen in deze module kort terug op je ervaringen n.a.v. de vorige modules.
In deze module maak je kennis met de cirkel van invloed. Het toepassen van dit model verhoogt substantieel je effectiviteit. Je leert het verschil te maken tussen waar je wel invloed op hebt en waarop niet. Je leert focus aan te brengen.

Module 4: Time management

Weten wat belangrijk voor je is en wat niet. Het verschil kunnen maken tussen belangrijke en dringende zaken en hoe je hiermee je agenda beheert, leer je in deze module. We gebruiken je persoonlijke situatie om door deze stof heen te gaan. Je zult meer grip krijgen op je effectieve tijdsbesteding.

Module 5: Effectief samenwerken

In deze module gaan we je stijl van samenwerken ontdekken aan de hand van een simulatie. Verder krijg je duidelijkheid over je rol en gedrag in groepen. We maken verbinding met de stof uit o.a. de communicatie modules.

Speciale aandacht bij dit thema is gericht op zelfsturing, een steeds vaker voorkomend model. Wat houdt het wel en niet in? En welke rol heb je als medewerker/team hierin?

Module 6: Onderhandelen

Onderhandelen kun je op veel manieren, maar niet alle zijn effectief. In deze module maken we gebruik van de technieken van o.a. Mastenbroek, Covey en The Harvard Negotiation Project.
In ieder geval leer je onderhandelen vanuit leiderschap. Het creëren van oplossingen die bijdragen aan het gemeenschappelijke belang. Win-win en synergie als uitgangspunt.

Module 7: Oplossingsgericht werken

De oplossingsgerichte methode van Louis Cauffman geeft je een instrument om sneller en effectiever naar een oplossing te gaan in probleemsituaties.

Je verlegt je focus van probleem naar uitzondering, omdat daarin vaak de oplossing schuilt. In deze module leer je deze methodiek toe te passen door met je eigen concrete, actuele probleemsituaties aan het werk te gaan.

Module 8: Klantgericht werken

We beginnen deze module met het in kaart brengen van je klanten en klantvragen. Wat willen zij nu eigenlijk precies en hoe kom je daar achter? Vanuit ervaringen uit commerciële klantorganisaties krijg je nieuwe inzichten in hoe je je klant maximaal kunt faciliteren. We gebruiken actuele cases om direct in je omgeving toe te kunnen passen.

Module 9: Terugkomdagdeel (optioneel)

Vaak blijkt dat deelnemers na enige tijd behoefte hebben aan een opfrisbeurt. In de hectiek van alledag zijn sommige zaken beter uit de verf gekomen dan andere. In deze module worden de belangrijkste zaken nog eens behandeld en vergeleken met wat met aan ervaringen heeft opgedaan. Verder worden nog een aantal technieken behandeld om focus te houden in de wervelwind van je dagelijkse realiteit.

Deze module kan desgewenst vaker worden herhaald.

Uw investering

Het programma is bedoeld voor groepen van maximaal 8 personen. Elke module is een dagdeel van 4 uren.

De kosten per module zijn € 700,- all-in*, exclusief BTW.

*All-in betekent inclusief voorbereiding, nabewerking en reiskosten.