Persoonlijke effectiviteit in één dag

Waarom deze training?

Organisaties vragen steeds meer van hun medewerkers: initiatief, verantwoordelijkheid, zelfsturing, etc. Steeds vaker zien we dat mensen hierdoor overbelast worden. De balans tussen privé en werk raakt verstoord. In het ergste geval leidt dit tot uitval, maar in ieder geval worden veel mensen overvraagd. Niet vanwege het gebrek aan competenties, meer vanwege het niet kunnen maken van keuzes om de regie over hun eigen leven te behouden. Dat vraagt om meer persoonlijk leiderschap.

Om mensen daarin te begeleiden en ontwikkelen geef ik al jaren de training Persoonlijke effectiviteit in één dag. Hierin maken de deelnemers kennis met hun mogelijkheden om die zelf-regie te organiseren. Vele honderden medewerkers uit tientallen organisaties hebben uit deze training hun energie en lef gehaald om zelf het stuur in handen te nemen. Ten gunste van zichzelf én hun organisatie. Het is ook niet voor niets dat veel bedrijven en organisaties steeds opnieuw medewerkers aan deze training laten deelnemen. Soms zelfs hele teams. Zij zien en ervaren het effect dat deze training heeft voor de medewerkers en de organisatie.

Voor wie is deze training?

De training gaat over persoonlijk leiderschap en niet specifiek over leidinggeven, daarom wordt hij door zowel leidinggevenden als niet-leidinggevenden gevolgd en gewaardeerd. Het gaat over gedrag en keuzes, het anders leren kijken naar jezelf en je omgeving en daar mee om te gaan.

Omdat het over je ontwikkeling als persoon gaat is een minimum opleidingsniveau niet nodig, slechts de bereidheid met jezelf aan de slag te gaan.

De training wordt gegeven in kleine groepen van 4 tot maximaal 8 personen. Hierdoor is er veel ruimte voor persoonlijke aandacht. Er wordt voortdurend gewerkt met en aan je eigen leerdoelen en eigen persoonlijke situatie. Tijdens de trainingsdag zijn er voortdurend evaluatiemomenten om je resultaten ten opzichte van je leerdoelen te meten.
De methodiek is gericht op interactie met de trainer en medecursisten. Er wordt gewerkt met verschillende werkvormen die bijdragen aan het versterken van nieuwe inzichten en vaardigheden.

Inhoud van de training

Persoonlijk leiderschap
volgens Stephen Covey.

In 1989 verscheen het boek "De zeven eigenschappen voor effectief leiderschap" van Stephen Covey. Sindsdien is dit boek één van de meest gelezen en toegepaste leiderschapsboeken ter wereld. De leiderschaps theorie van Stephen Covey is inmiddels de inspiratiebron voor miljoenen mensen geweest om daadwerkelijk verandering in hun leven en werk te creëren.

In deze training staat de theorie van Covey dan ook centraal. Veel van zijn ideeën zijn verwerkt in de training, in verschillende werkvormen. Je maakt daardoor kennis met een bewezen, effectieve manier om meer regie en resultaat te krijgen.

Wij zijn communicatie.

Communicatie is allesomvattend. In alles wat we doen, zeggen of kiezen zijn we aan het communiceren. Voor een deel bewust, voor een nog groter deel onbewust. Hierdoor zijn we niet altijd goed in staat om te weten welke impact wij op onze omgeving hebben of zouden kunnen hebben.
Via de communicatiestijlen van David Merrill en Roger Reid, ontdek je welke stijl jij hebt en wat dat betekent voor jouw interactie met je omgeving. Je leert ook hoe je beter af kunt stemmen op de andere communicatiestijlen om een beter begrip en effectievere communicatie te hebben.

Effectief feedback geven en omgaan met conflicten completeren het thema communicatie.

Time management.

Veel mensen denken bij time management aan het goed kunnen plannen van de dagelijks activiteiten. Voor een deel gaat het hier ook over, maar time management gaat vooral over wie je bent en wat je belangrijk vindt. En waarvoor je durft te kiezen. Welke waarden en principes hanteer je in je leven en geef je daar voldoende tijd en aandacht aan?

Covey zegt hierover: 'Belangrijke zaken eerst!' Maar dan moet je voor jezelf weten wat dat is. En dan moet je, soms tegen de stroom in, hiervoor durven kiezen. Hier gaat het over in het onderdeel time management van deze training.

Cirkel van invloed.

Focus, focus, focus.

Wil je regie hebben en effectief zijn in je leven (én werk) dan kan dat alleen op die zaken waar je zelf invloed op hebt. Al het andere is verloren energie en levert alleen frustratie op. Focussen op datgene dat binnen je cirkel van invloed ligt, levert je de meeste kans van slagen op en daarmee succes.

En omdat je daarmee laat zien dat je effectief en succesvol bent heb je een positieve invloed op je omgeving, waardoor je cirkel van invloed alleen maar groter wordt. Hoe dit werkt en hoe jij dit toe kunt passen leer je in deze training.

Proactiviteit.

Ben je speler of toeschouwer?

Jouw leven voltrekt zich langs de weg van jouw keuzes. Maak je die zelf, vanuit wat jij belangrijk vind? Of laat je dat afhangen van wat anderen belangrijk vinden? Speel je een actieve rol in je leven, als speler, of laat je het gebeuren als toeschouwer.

Gedrag is altijd een keuze, meer of minder bewust. Door bewust te kiezen voor een bepaalde gedragsrol wordt jouw resultaat voorspelbaarder. En daarmee krijg je dus regie op jouw leven.

In deze training ontdek je verschillende gedragsrollen die je kunt kiezen en welke impact die hebben op jouw succes en welbevinden.

Resultaat.

Privé:

• je bent je bewust van je invloed en hoe je deze kunt aanwenden.
• je bent in staat om je standpunten beter overeind te houden in moeilijke gesprekken.
• je bent je bewust van je communicatiestijl en die van anderen, waardoor je betere gesprekken kunt voeren.
• je omgeving ervaart je als krachtiger en zelfbewuster.
• je haalt meer en betere resultaten, met minder inspanning en frustratie.
• je voelt je zelfverzekerder.

Werk:

• je bent in staat meer invloed op jouw omgeving te krijgen (ipv andersom).
• je kunt hoofd- en bijzaken beter scheiden en daarin betere keuzes maken.
• je leert je agenda beter in grip te houden.
• je kunt duidelijker en doelgerichter communiceren.
• je resultaten worden beter (zichtbaar).
• je omgeving ervaart je als daadkrachtig en betrouwbaar.

Inschrijving persoonlijke effectiviteit

Kosten

Het is mijn missie en doelstelling om zoveel mogelijk mensen in contact te brengen met hun persoonlijk leiderschap en daarom is de training ook vanuit financieel oogpunt aantrekkelijk.

Normale prijs: slechts € 295,-
Dit is inclusief dagarrangement (lunch, koffie,thee). Lokatie: Enschede of Deventer.

Prijzen zijn exclusief 21% BTW.