Persoonlijk kompas is een individuele training. Tijdens deze training maak je kennis met jouw persoonlijke drijfveren, waarden en principes. Je leert hoe je deze om kunt zetten in je dagelijkse leven, zodat je regie en houvast krijgt.

Als resultaat van deze training heb je een persoonlijk statuut waarin je hebt vastgelegd wie je wilt zijn en hoe je in het leven wilt staan.

Een persoonlijk statuut kun je zien als je eigen grondwet. Het helpt je om consequent en consistent datgene te doen wat voor jou belangrijk is. Je maakt van je belangrijkste waarden principiële keuzes. Dat zijn principes waarvan het ondenkbaar is dat je ze niet nastreeft.

Vooral in moeilijke(re) situaties of fases in je leven kun je altijd terugvallen op je persoonlijke statuut. Je hoeft dan niet te bedenken hoe je moet reageren, want dat heb je bij het maken van het statuut al gedaan. Je weet al hoe je moet handelen, want je kunt niet anders. Dat geeft je veel zekerheid en vertrouwen, waardoor je altijd de regie over je keuzes houdt. Je wordt minder afhankelijk van anderen en de omstandigheden. Net als bij een goed kompas maakt het niet uit waar je bent of in welke situatie, het statuut of kompas geeft je altijd de goede richting.

Een persoonlijk statuut is een krachtig middel dat door veel succesvolle mensen wordt gebruikt om zichzelf te managen.
En dat is ook voor jou weggelegd. Niet langer je overgeleverd voelen aan anderen of omstandigheden, maar altijd kunnen kiezen vanuit je eigen kompas.

Startbijeenkomst
Sessie 1
Sessie 2
Sessie 3
Sessie 4 en verder (optioneel)
Resultaat
Kosten
Startbijeenkomst
De startbijeenkomst bereidt jou voor op je persoonlijke traject. Je krijgt een aantal belangrijke theorieën over zelforganisatie, persoonlijk leiderschap en het persoonlijk statuut.

Deze aftrap doe je alleen of in een klein groepje tot 4 deelnemers (afhankelijk van drukte). Alle volgende sessies zijn individueel en persoonlijk en dus puur op de ontwikkeling van jouw kompas gericht. 

Je krijgt huiswerk mee ter voorbereiding op je eerste individuele sessie.

Sessie 1

Dit is je eerste individuele sessie. We gaan aan het werk met het huiswerk dat je hebt gedaan na de startbijeenkomst. In deze sessie van 2 uur onderzoeken we jouw belangrijkste drijfveren en waarden. Waar sta je voor, wie wil je zijn en hoe wil je zijn? We maken een start om je waarden om te zetten naar principes die je wilt nastreven in je leven. Principes zijn waarden waarvan het ondenkbaar is dat je ze niet nastreeft.

 

Sessie 2

In deze sessie maken we jouw principes nog scherper. Zodat ze niet alleen in je hoofd zitten, maar ook in je hart. Want daar schuilt uitendelijk je 'natuurlijke' kompas.

We maken een begin met het schrijven van je persoonlijk statuut. De eerste ruwe versie, waarmee je in het dagelijks leven aan de slag gaat. Je gaat onderzoeken of je je keuzes kunt baseren op jouw statuut. Is het lastig om bij je principes te blijven en zo ja, in welke situaties? Of vind je het juist makkelijk, nu je je richting hebt bepaald?

Sessie 3

In deze sessie bespreken we je ervaringen met het uitvoeren van de eerste versie van je persoonlijk statuut. Wat moet nog scherper of beter? Of heb je iets vergeten waar je nu achter gekomen bent? Misschien blijkt wel dat je iets belangrijk leek te vinden, maar bij nader inzien niet. In ieder geval gaan we in deze sessie je persoonlijk statuut nog verder uitwerken om nog dichter bij je gevoel (je natuurlijke kompas) te komen.

Sessie 4 en verder (optioneel)

Afhankelijk van hoever je bent en hoe vertrouwt je je voelt met jouw persoonlijk statuut kan het traject verlengd worden. Net zolang tot jij de innerlijke klik hebt met jouw statuut. Dat bepaal jij en daarom is dit vervolg optioneel. Voor de één is dat anders dan voor de ander. Jij bepaalt.

Resultaat

Aan het einde van jouw traject heb je:

  • een scherp inzicht in wie je bent
  • een concreet persoonlijk statuut waarin staat hoe je het leven vorm wilt geven
  • een persoonlijk kompas om de goede keuzes in jouw leven te maken
  • meer regie 
  • meer zelfvertrouwen
  • meer invloed op jouw resultaten
  • meer onafhankelijkheid
  • ...
  • en minder (last) van alles waar je nu tegenaan loopt
Kosten

De kosten voor de startbijeenkomst en de eerste 3 sessies (à 2 uren) bedragen € 695,-
Zakelijk exclusief BTW, particulier inclusief).
Elke vervolgsessie à 2 uren kost € 200,- Vervolgsessies zijn optioneel. Jij bepaalt!