Nieuwsbrief  

Gelukkig Nieuwjaar!

Graag wil ik iedere lezer van deze nieuwsbrief een heel gelukkig, gezond en succesvol nieuwjaar wensen. Een jaar waarin je je wensen en doelen kunt waarmaken. Waarin je nieuwsgierig en leergierig blijft en daarmee nieuwe kansen ziet om jezelf en je leven te verbeteren. Want ik ben ervan overtuigd dat we het elk jaar nog een beetje beter kunnen doen. En ik wens je daar alle succes bij!

Terugblik 2017

2017 was een aangenaam jaar. Vooral omdat ik de meeste doelstellingen heb kunnen realiseren. Eén van die doelstellingen was om meer trainingen te geven. En dat is zeker gelukt. De training persoonlijke effectiviteit was afgelopen jaar bijzonder succesvol. Ik heb veel deelnemers mogen begroeten en zij hebben fantastische resultaten behaald.

Verder heb ik veel trainingen voor opdrachtgevers mogen verzorgen op het gebied van leiderschap, effectiviteit, zelfsturing en teambuilding. Naast de trainingen heb ik voor een aantal klanten een bijdrage mogen leveren aan cultuurverandering en aan management(team) ontwikkeling.

Sommige trajecten zullen in 2018 een vervolg gaan krijgen en daar verheug ik me zeer op.

Opvallend was afgelopen jaar de toename van individuele coachtrajecten. Het is elke keer weer een geweldige ervaring om mensen in hun persoonlijke groei te mogen bijstaan.

Kortom, het was een zeer afwisselend, boeiend en succesvol jaar! Een jaar om dankbaar voor te zijn.

Vooruitblik 2018

Zoals hiervoor al gezegd zullen een aantal ingezette trajecten in dit nieuwe jaar hun vervolg gaan krijgen. Daarnaast zijn er al een aantal interessante ontwikkelingen die mogelijk tot een definitieve opdracht zullen leiden. Hierbij gaat het om cultuur- en leiderschapstrajecten.

Ook dit jaar wil ik (nog) meer trainingen gaan verzorgen omdat die zoveel voldoening geven en aansluiten bij mijn passie en talent.

Training persoonlijke effectiviteit in één dag

De trainingen persoonlijke effectiviteit in één dag gaan ook in het nieuwe jaar door. De datums voor de eerste helft 2018 zijn al bekend en staan op mijn website. Daar kun je ook inschrijven voor één van die, je-leven-veranderende, dagen.

Dit voorjaar zal er ook een vervolgdag worden gegeven voor deelnemers van de trainingen in 2017. Deze wordt nog gepland en daarover word je persoonlijk op de hoogte gehouden.

De eerstvolgende training is op woensdag 7 februari. Inschrijven kan nog, via de website.

Training authentiek leiderschap voor leidinggevenden

In maart 2018 begint de nieuwe training authentiek leiderschap voor leidinggevenden. Deze training is bedoeld voor leidinggevenden die meer willen leren over hoe het ontwikkelen van een persoonlijke, authentieke leiderschapsvisie je effectiever kan maken. Leiderschap is niet hetzelfde als managen. Dat ga je ervaren in deze training. Met managen vanuit leiderschap zul je meer impact krijgen en hebben. Je zal het verschil leren tussen gezag en macht en ontdekken hoe het eerste je meer en duurzamere resultaten brengt.

De training bestaat uit 4 blokken. De eerste dag bestaat uit blok 1 en 2. Daarna zijn er nog 2 blokken van een halve dag. Meer informatie hierover vind je op de website.

 Verschijnen boek over Twents leiderschap

In het voorjaar breng ik, samen met Kees Barendsen en Ben Siemerink, een boek uit over leiderschap in Twente. Dit boek dat ik met hen heb geschreven geeft een beeld over de Twentse volksaard en het leiderschap en volgeling-schap dat daaruit is ontstaan. 8 zeer bekende coryfeeën uit politiek, zakenleven, kerk en de sportwereld lieten hun persoonlijke verhalen optekenen om uit te vinden wat leiderschap in Twente specifiek maakt. Wij belichten dit thema vanuit onze persoonlijke denkbeelden over leiderschap. Het boek is een luchtige beschouwing en geeft wat handvatten voor leiders om binnen de Twentse cultuur leiding te geven. Het is zeker door de prachtige persoonlijke verhalen van de bekende leiders zeer de moeite waard om te lezen.
Wanneer de verschijningsdatum en de datum van de boekpresentatie bekend zijn zal ik daarover nader berichten.

 


Ik verheug me op de ontmoeting en samenwerking in het komende jaar!

 

Hartelijke groet,

René Jager | Organisatie & leiderschap ontwikkeling