Organisaties drijven op leiderschap.

Organisaties waar aandacht is voor goed leiderschap presteren significant beter dan doorsnee organisaties. Vele onderzoeken tonen dit aan. Toch blijkt dat in veel organisaties en bedrijven deze aandacht onvoldoende aanwezig is. Te vaak wordt koers gewijzigd en gemanaged naar de “waan van de dag”. Er is onvoldoende visie op het bestaansrecht en toegevoegde waarde voor de maatschappij en klanten. Geen duidelijke missie waardoor klanten en medewerkers zich laten inspireren. En doordat er geen duidelijke visie en missie is kunnen er geen goede strategische besluiten worden genomen.
Dat kan anders!

Hiernaast zie je de “Golden Circle” van Simon Sinek.

Hij belichaamt exact waar leiderschap over gaat, namelijk over het waarom van een organisatie of bedrijf. Welke visie heb je als leider op jouw toegevoegde waarde voor de maatschappij. M.a.w. wat is je betekenis?

Zelf teken ik er graag een mens bij, een klant of medewerker of andere stakeholder.

Het “wat” is wat we maken, opleveren, of dat nu producten of diensten zijn (handen). Het “hoe” is de manier waarop we dat doen, welke processen, protocollen of methoden we gebruiken (hoofd). Het “waarom” is onze betekenis voor de maatschappij, de klant of de medewerker (hart).

En met zijn hart creëert de leider verbinding met zijn omgeving. Hier vindt inspiratie plaats en ontstaat passie. Hier worden stakeholders verbonden met die inspiratie en passie. Of dat nu klanten zijn of medewerkers. Verbinding op basis van inspiratie en passie leidt tot duurzame relaties. Klanten en medewerkers komen en blijven bij je omdat ze zich verbonden voelen met het waarom van je bestaan als bedrijf. Er vindt vereenzelviging met de doelen plaats. Dit creëren is het doel van de leider.

Ik vind dat je leiderschap toont als je mensen in beweging brengt om hún leiderschap te laten zien.

Operationeel maken van de visie en strategie

Een vaak voorkomend probleem ontstaat wanneer er wel een visie en/of een strategie is, maar deze onvoldoende operationeel wordt gemaakt. Concreet vertaalt naar actie en uitvoering dus. Een visie en een strategie krijgen pas inhoud als je er werk van maakt. Het ontstaat niet vanzelf. Medewerkers verantwoordelijk maken en laten zijn; eigenaarschap creëren.  Structuren en systemen ontwikkelen die dat ondersteunen. Dan manifesteert leiderschap zich pas echt.

Mijn missie

Het is mijn missie om leiderschap zoveel mogelijk te ontwikkelen bij mensen en organisaties, zodat ze een zo groot mogelijke bijdrage aan de maatschappij en hun stakeholders kunnen brengen. Daardoor ontstaan betere diensten, betere producten en uiteindelijk ook betere resultaten. Klanten en medewerkers zullen zich met meer commitment aan die organisaties en bedrijven verbinden.

Ik adviseer en begeleid organisaties bij het operationeel maken van hun visie en strategie. In de rol van (interim) verbetermanager /adviseur ontwikkel ik samen met het managementteam modellen en structuren die dit bevorderen. Daarbij bewaak ik de leiderschapsrol die het managementteam dient te vervullen om de medewerkers te inspireren tot actie.