Organisatie & leiderschap advies

Ik adviseer directies en management bij vraagstukken op het gebied van:
• leiderschap
• visie
• missie
• strategie

Als organisatie- en leiderschapadviseur heb ik al vele tientallen organisaties mogen ondersteunen bij hun organisatieontwikkeling.
Voorbeelden hiervan zijn:

• leiderschapontwikkeling voor directie- en managementteams
• ontwikkelen en implementeren van resultaatgerichte strategieën
• ontwerpen en implementeren van zelfsturende organisaties
• ontwerpen en implementeren van managementinstrumenten
• cultuurtransformaties

Banken, ziekenhuizen, zorginstellingen, gemeenten en overheidsinstellingen en industriële bedrijven behoren tot mijn klanten. Hierdoor kan ik beschikken over een brede expertise en ervaring.

Interim management

Als ervaren (interim) manager kunt u mij inzetten om tijdelijk een team,afdeling of bedrijfsonderdeel aan te sturen. Door mijn ervaring als manager, consultant en teambuilder kan ik snel integreren en verbinding maken met het team en de organisatie. Ik zorg voor stabiliteit, performance en indien van toepassing voor verandering. Daarmee stel ik de opdrachtgever in staat een structurele oplossing te creëren. Graag draag ik bij aan die oplossing. Ik zet ten behoeve van mijn opdrachtgever mijn kennis en ervaring, opgedaan in een grote diversiteit aan organisaties/bedrijven, in om problemen op te lossen.

Vanuit mijn professie als coach en trainer ben ik in staat snel interventies door te voeren en teams of afdelingen in de goede richting te leiden. Ik bevorder het zelfsturend vermogen en de veranderbereidheid in teams/afdelingen, waardoor het makkelijker wordt ze weer over te dragen aan het reguliere management.

Ik wil een bijdrage leveren aan het behalen van de doelstellingen en resultaten van het team, de afdeling en de organisatie. Als interim manager geef ik nadrukkelijk ook invulling in mijn bijdrage als MT-lid.

STRIPPENKAART LEIDERSCHAPSCOACHING <klik hier>

Personal coaching

Naast mijn adviseursrol help ik als coach ondernemers, managers en professionals hun leiderschap te verstevigen en daarmee zichzelf en hun omgeving te inspireren. Ik draag bij aan het laten functioneren van de organisatie zoals het bedoeld was.

Door middel van coaching en training proberen we inzichten te verschaffen en mogelijkheden voor verandering te creëren. Coaches en trainers richten zich over het algemeen op het veranderen van gedrag. Mensen leren daarbij hun gedrag te (h)erkennen en hoe ze dat kunnen veranderen wanneer ze problemen ondervinden.

Dit is ook de basis van mijn aanpak. Maar ik ga verder! Ons gedrag wordt namelijk mede veroorzaakt door structuren. Structuren zijn innerlijke patronen die ons steeds dezelfde weg of oplossing laten kiezen. Zie het als een rivier. Het water stroomt steeds langs de weg van de minste weerstand. Als we de rivierbedding niet verleggen, zoekt het water weer dezelfde weg. Zo werkt het ook bij de mens. Als we de innerlijke structuur niet verleggen, zal ons gedrag uiteindelijk weer terugvallen naar het oude. Daarom blijkt in de praktijk gedragsverandering vaak moeilijk tot stand te brengen en vast te houden.

Door ook aan die structuur te werken kunnen we de gewenste verandering wel realiseren!

Je kunt bij mij terecht voor coaching op het gebied van:

• persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit
• leiderschap voor directie en managementleden
• management vaardigheden
• ondernemerschap

Tijdsindicatie: Een standaard coachtraject omvat 7 à 9 gesprekken van ca. 1,5 uur Een traject wordt binnen 4 - 6 maanden afgerond.

Training

Als trainer heb ik inmiddels in tientallen organisaties, meer dan duizend mensen getraind op het gebied van (persoonlijk) leiderschap, management, communicatie,klantgerichtheid, teambuilding etc. Zowel in company als open inschrijving.

In het kader van het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap bij mensen en organisaties verzorg ik verschillende programma's persoonlijke effectiviteit.

- De training persoonlijke effectiviteit in één dag is misschien wel de beste in zijn soort in Nederland. -

Met bijna 15 jaar ervaring als zelfstandig trainer / coach, met honderden trainees, beschik ik over voldoende vlieguren, om te weten wat mensen raakt. Mijn methode is mensen hun eigen antwoorden en oplossingen te laten ontdekken. Hen alternatieven aan te reiken om tot andere inzichten en andere denkwijzen te komen. Zo ontstaan keuze mogelijkheden en ontstaat er ruimte om uit de vaste patronen te treden. Hierdoor wordt het voor de mensen veilig en aantrekkelijk andere keuzes te maken.

Ik train geen kunstjes maar duurzame verandering.