Gezag, Mark van Vugt & Max Wildschut

Samenvatting
Het oude leiderschap op basis van macht werkt niet meer in moderne organisaties. Om het beste uit mensen te halen heb je als leider gezag nodig. Gezag betekent dat mensen naar je luisteren omdat ze hier zelf voor kiezen, niet omdat het moet. Met gezag realiseer je niet alleen betere resultaten, het maakt het werk ook voor iedereen leuker – ook voor jou als leider.

Zowel macht als gezag hangt samen met aangeboren instincten. Onze hersenen zijn echter niet geëvolueerd voor de realiteit van moderne organisaties. Hierdoor raakt ons instinct van slag – een mismatch. Het gevolg is een overvloed aan falende managers en de misvatting dat slechts weinigen in de wieg gelegd zijn om te leiden.

In dit boek wordt uitgelegd hoe dit instinct werkt, waardoor het van slag raakt en hoe hier beter op in te spelen. Je leert zo gezag ontwikkelen in de meest onwaarschijnlijke omgeving: moderne organisaties.

Acht principes helpen je meer gezag te ontwikkelen:

1. Begrijp de uitdaging waar je als leider voor staat;

2. Vind je niche;

3. Creëer toegevoegde waarde;

4. Leef je in;

5. Gedraag je;

6. Ken je moment;

7. Speel je rol;

8. Blijf jezelf ontwikkelen.

Recensie(s)
Gezag is de kern van leiderschap, niet macht. Heb je geen gezag, dan volgt niemand je. Wanneer een leider gezag heeft, wordt zijn leiderschap vrijwillig geaccepteerd en zetten mensen zich gemotiveerd voor hem in. Dit boek maakt duidelijk hoe je als leider in een moderne organisatie meer gezag kunt ontwikkelen. Want de auteurs, beiden psycholoog en publicist, menen dat gezaghebbend leiderschap te leren valt en niet een aangeboren gave voor een enkeling is. Hun onderzoek heeft zeven gezagsprincipes opgeleverd die ze praktijkgericht uitwerken en voor de lezer to-the-point toepasbaar maken. Deze principes zijn: ken je uitdaging; vind je niche; leef je in; dien de groep; ken je moment; gedraag je; ontwikkel je. Door ‘momenten van reflectie’ word je gestimuleerd na te denken over prikkelende vragen of kun je via korte vragenlijsten beter zicht op jezelf krijgen. Meer uitgebreide vragenlijsten om een accurater beeld van jezelf op te bouwen zijn online beschikbaar. Een gemakkelijk leesbaar en knap verwoord houvast voor leidinggevenden. Te zien als vervolg op ‘De natuurlijke leider’ (2011)* van Van Vugt en Ahuja.

C.M. Manni ;